Υπολογίστε το δικό σας «υδάτινο αποτύπωμα»

Υπολογίστε το δικό σας «υδάτινο αποτύπωμα»Πόσο μεγάλο είναι το δικό σας «υδάτινο αποτύπωμα»;

«Υδάτινο αποτύπωμα» ή αλλιώς «οικολογικό αποτύπωμα νερού» ονομάζουμε τον συνολικό όγκο γλυκών υδάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνουμε.  Για την παραγωγή αντικειμένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι απαραίτητη η κατανάλωση νερού. Για την παραγωγή ενός κιλού κρέατος, για παράδειγμα, καταναλώνονται 16.000 λίτρα νερού. Για ένα απλό βαμβακερό μπλουζάκι χρειάζονται 2.500 λίτρα.
Αυτή η κατανάλωση νερού δεν εμφανίζεται στον λογαριασμό που σας στέλνει η υπηρεσία ύδρευσης, και παρότι μπορεί να μην έχετε ποτέ πιει ή πλυθεί με το νερό αυτό, εντούτοις αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του «υδάτινου αποτυπώματος» που αφήνετε στον πλανήτη.

Υπολογίστε το δικό σας «υδάτινο αποτύπωμα»
Στο Water Footprint Network μπορείτε να δείτε πόσο νερό καταναλώνετε.

 Και γιατί πρέπει να ξέρετε;

Τι είναι το κομπόστ;

Δίκτυο Ριζοσπαστικής Οικολογίας: 

Τι είναι το κομπόστ; .


Το κομπόστ είναι μερικώς αποσυντεθειμένη ύλη.

Προέρχεται από τα φυτικά υπολείμματα του κήπου και της κουζίνας μας τα οποία η ίδια η φύση μετατρέπει σε ένα πλούσιο φυτόχωμα που χρησιμεύει για λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους. Είναι αγνό, καθαρό και φυσικό.Γιατί είναι ωφέλιμο; 


Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής μουσικής

Sarcophagus_Apollo_Marsyas_Louvre_Ma2347

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τα χρονικά και γεωγραφικά όρια του μουσικού πολιτισμού της Ελλάδας. Βασική δυσκολία σε αυτό είναι η διάσταση ανάμεσα στη χρονική προέλευση των διαφόρων πηγών. Οι διασωζόμενες θεωρητικές πηγές, όπως και τα σωζόμενα ψήγματα πρακτικών πηγών χρονολογούνται σχεδόν αποκλειστικά στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές είναι άφθονες ήδη από την περίοδο μεγάλης άνθισης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που ορίζεται από τον 7ο ως τον 4ο π.Χ. αιώνα περίπου.
Ακολουθώντας λοιπόν μια οριοθέτηση που είναι λίγο-πολύ αποδεκτή και αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές προς τη γεωγραφική και χρονική οριοθέτηση της περιόδου γένεσης και ακμής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μπορούμε να πούμε ότι η αρχαία ελληνική μουσική καλύπτει μια χρονική περίοδο που αρχίζει τους τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ. και τελειώνει στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., δηλαδή στις αρχές των Ελληνιστικών Χρόνων, και αναπτύσσεται στην κυρίως Ελλάδα και στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και της Κάτω Ιταλίας. Το χρονικό διάστημα των χιλίων και πλέον χρόνων που προσδιορίζεται από τα παραπάνω χρονικά όρια αντιστοιχεί σε διάφορες περιόδους της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής μουσικής, μπορεί να χωριστεί σε δυο σημαντικές περιόδους, την Μυθολογική και την Ιστορική περίοδο.
 

Μαρμάρινα ειδώλια κυκλαδικού πολιτισμού
Μαρμάρινα ειδώλια κυκλαδικού πολιτισμού
Η μυθολογική εποχή αναφέρεται στην περίοδο από τον 8ο αι. π.Χ., συμπεριλαμβανοντας τα ομηρικά χρόνια. Υπάρχουν λίγες αναφορές και πηγές, που περιορίζονται σε θραύσματα μουσικών οργάνων που βρέθηκαν από ανασκαφές, αναπαραστάσεις σκηνών που αφορούσαν την μουσική ζωή των Ελλήνων, όπως και διάφοροι μύθοι και παραδόσεις που διατηρήθηκαν και στα ιστορικά χρόνια με διάφορες εναλλαγές όσον αφορά το περιεχόμενο και τα πρόσωπα. Ιδιαίτερη σημασία στην μελέτη της μουσικής της μυθολογικής εποχής έχουν να κάνουν τα δυο μαρμάρινα ειδώλια με ύψος περίπου 20 εκατοστών, τα οποία παριστάνουν το ένα μουσικό που παίζει άρπα και το άλλο μουσικό που παίζει διπλό αυλό (δίαυλο). Τα ειδώλια χρονολογούνται από το 2.800 – 2.200 π.Χ. και είναι μέρος της τέχνης του κυκλαδικού πολιτισμού.
Για τους αρχαίους Έλληνες των μυθολογικών χρόνων, η μουσική ήταν μια θεόπνευστη και ιερή τέχνη. Από ορισμένους μύθους κρίνουμε πως η μουσική πέρασε από το στάδιο της μαγικής μουσικής. Παραδείγματος χάριν, ο μύθος για τον Ορφέα που με τους ήχους της λύρας του έχτισε τα τείχη των Θηβαίων.
Τα κύρια πρόσωπα που συνδέονται με την μουσική της Μυθολογικής περιόδου της Ελλάδας είναι δύο. Πάμε να τα δούμε…

Kατεβάζουμε όλοι το Ubiz App !


Kατεβάζουμε όλοι το Ubiz App !
- Ας κατεβάσουμε όλοι το Ubiz App στα Androids, iPhones Τηλέφωνα μας και στο P.C.: Emulators. Κατεβάζουμε εμείς, τα μέλη της οικογένειας μας και ΟΛΑ τα μέλη της Ομάδας !!! 
Έχουμε ήδη 44,000 εγγεγραμμένα UbiZ μέλη
Ας ξεπεράσουμε τα 50,000 εγγεγραμμένα μέλη, 
τις επόμενες 6 ημέρες!!!  
  • Ας Συνεργαστούμε: