ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ !

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

15/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Γραμματική ΕΝΓ – Διερεύνηση των περιοχών του νοηματικού χώρου
14/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ
04/07/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)
27/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά
20/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…
13/06/2020 | Α’ Τάξη | Γλώσσα – Διδασκαλία για τον τονισμό

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ
04/07/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)
27/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά
20/06/2020 | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή και σύνθεση λέξεων
20/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ
27/06/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας
29/05/2020 | Γ’ Τάξη | Θρησκευτικά – Η παραβολή του ασώτου
28/05/2020 | Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Ουσιαστικά-Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες
27/05/2020 | Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πώς λύνω προβλήματα

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ
27/06/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας
13/06/2020 | Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα
06/06/2020 | Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Το σώμα μας
28/05/2020 | Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες
04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου
27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του
27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες
27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

04/07/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου
04/07/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Το εμβαδόν 2 (δραστηριότητες εμπέδωσης)
04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες
04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου
27/06/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Σεισμοί-Ηφαίστεια

17/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Το τραγούδι της φάλαινας
17/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Το περιβόλι του Σαμίχ
16/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Σ’ ένα συνοριακό σταθμό
15/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι
14/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Οι πρόσφυγες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου